Career Opportunity

KHÔNG CHỈ LÀ THU NHẬP…

Tại FGL, năng lực và cống hiến của các thành viên được ghi nhận không chỉ qua khoản lương hàng tháng. Nếu bạn thể hiện xuất sắc, bạn có thể nhận được những phần thưởng theo năng lực và các khoản thưởng cuối năm.

… MÀ CÒN CÓ NHỮNG PHÚC LỢI VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC

Các chương trình tập huấn

Phần ăn hằng ngày và các buổi tiệc

Hoạt động rèn luyện sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe

Các sự kiện và hoạt động