Career Opportunity

DÀNH CHO ỨNG VIÊN CÓ KINH NGHIỆM

Với mục tiêu mở rộng quy mô và tạo cơ hội việc làm cho những lao động có kinh nghiệm trong nước, chúng tôi cần những ứng viên có tư duy chiến thắng, sự tận tâm với khách hàng và tiềm năng lãnh đạo. Tại FGL, bạn có cơ hội làm việc với các nhãn hàng và thương hiệu may mặc nổi tiếng, phát triển kỹ năng chuyên môn và vươn lên các vị trí cao hơn.