Career Opportunity

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TẠI FGL

Trong chương trình thực tập ít nhất 2 tháng tại FGL, bạn sẽ học hỏi thông qua công việc thực tiễn đi cùng với trách nhiệm thực tế. Bạn sẽ làm việc cùng các nhân viên FGL mà thông qua đó sẽ giúp bạn thiết lập mục tiêu nghề nghiệp tương lai và tự đánh giá năng lực của mình so với tiêu chuẩn năng lực tại FGL.

Nếu bạn vượt qua kỳ thực tập với kết quả tốt, bạn sẽ được cân nhắc để trở thành nhân viên chính thức của một trong các phòng ban tại FGL. Cho dù bạn học trường nào hay điểm số của bạn ra sao, chúng tôi đề cao sự khác biệt và cống hiến bạn mang lại cho công ty.

Hãy nộp đơn và trở thành một phần của FGL, một môi trường không ngừng lớn mạnh ngày qua ngày!

YÊU CẦU:

 • Sinh viên Việt Nam
 • Đang học năm cuối và có giấy đề nghị thực tập tại trường Đại học, Cao đẳng
 • Khả năng giao tiếp, ứng xử tốt
 • Hứng thú với lĩnh vực May mặc
 • Có thể làm toàn thời gian từ thứ Hai đến thứ Bảy (07:30 – 16:15) trong ít nhất 2 tháng.

QUYỀN LỢI:

 • Trợ cấp thực tập hàng tháng
 • Cung cấp bữa ăn trưa tại canteen
 • Yoga rèn luyện sức khỏe
 • Tham gia các sự kiện khác tại FGL
 • Đào tạo tại chỗ thực tiễn
 • Cơ hội trở thành nhân viên chính thức