Liên lạc

 • VIETNAM
 • Văn phòng chính

  Tầng 16, 17, 18 – Tòa nhà Sonadezi,
  Số 1 đường 1,
  KCN Biên Hòa 1,
  Thành Phố Biên Hòa,
  Tỉnh Đồng Nai,
  Việt Nam

  FGL Xưởng 1

  Đường số 3,
  KCN Biên Hòa 1,
  Thành Phố Biên Hòa,
  Tỉnh Đồng Nai,
  Việt Nam

  FGL Xưởng 2

  Đường số 13A,
  KCN Biên Hòa 2,
  Thành Phố Biên Hòa,
  Tỉnh Đồng Nai,
  Việt Nam

  FGL Tan Phu

  Đường số 3,
  KCN Tân Phú,
  Huyện Tân Phú,
  Tỉnh Đồng Nai,
  Việt Nam

  FGL Xuan Tay

  Đường số 1,
  Xã Xuân Tây,
  Huyện Cẩm Mỹ,
  Tỉnh Đồng Nai,
  Việt Nam