Công ty TNHH Fashion Garments 2 (FGL) là một trong những nhà xuất khẩu hàng may mặc tiên phong tại Việt Nam.

FGL là thành viên của Tập đoàn Hirdaramani tại Sri Lanka (http://www.hirdaramani.com/) và công ty may LT trụ sở tại Mỹ (http://ltapparel.com/). Tập đoàn chúng tôi còn có các nhà máy sản xuất tại Srilanka, Bangladesh cùng với các trụ sở tại Việt Nam, Trung Quốc và Hongkong.

Gắn bó, kết nối & sự hợp tác

Chúng tôi mong rằng bạn sẽ cảm thấy thư giãn khi xem video của chúng tôi Xem bản HD