Cơ hội nghề nghiệp

Tại FGL, bạn sẽ có cơ hội làm việc với các thương hiệu may mặc hàng đầu, qua đó sẽ phát triển kỹ năng chuyên môn và thăng tiến hơn trong sự nghiệp.

Mẫu đăng ký

Vui lòng chọn quốc gia
Scroll to Top