Về Chúng Tôi

Nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc tiên phong có trụ sở tại Việt Nam.

Chúng tôi là ai

Fashion Garments (FGL) được thành lập năm 1994 với 100% vốn đầu tư nước ngoài. FGL là doanh nghiệp tiên phong về các sáng kiến phát triển bền vững trong ngành sản xuất hàng may mặc tại Việt Nam. Từ một nhà máy sản xuất lúc khởi đầu, hiện nay chúng tôi sở hữu 6 nhà máy hiện đại bậc nhất trải rộng khắp Việt Nam với hơn 10.000 nhân viên, năng suất hàng năm đạt hơn 250 triệu sản phẩm.

Tầm nhìn

Trở thành nhà sản xuất ngành may mặc sáng tạo nhất, bền vững nhất và có trách nhiệm với xã hội nhất tại Việt Nam thông qua cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi đối với dịch vụ khách hàng, sự xuất sắc trong sản xuất và sự tham gia của toàn thể nhân viên.

Chúng tôi làm gì

◆   Sản xuất hàng may mặc
◆   Cung ứng và Phát triển
◆   Giặt và sấy khô
◆   In thêu và Hoàn thiện

Về Chúng Tôi

Fashion Garments (FGL) được thành lập năm 1994 với 100% vốn đầu tư nước ngoài. FGL là doanh nghiệp tiên phong về các sáng kiến phát triển bền vững trong ngành sản xuất hàng may mặc tại Việt Nam. Từ một nhà máy sản xuất lúc khởi đầu, hiện nay chúng tôi sở hữu 6 nhà máy hiện đại bậc nhất trải rộng khắp Việt Nam với hơn 10.000 nhân viên, năng suất hàng năm đạt hơn 250 triệu sản phẩm.

Tầm nhìn

Trở thành nhà sản xuất ngành may mặc sáng tạo nhất, bền vững nhất và có trách nhiệm với xã hội nhất tại Việt Nam thông qua cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi đối với dịch vụ khách hàng, sự xuất sắc trong sản xuất và sự tham gia của toàn thể nhân viên.

Chúng tôi làm gì

◆   Garments and Manufacturing
◆   Cung ứng và Phát triển
◆   Giặt và sấy khô
◆   In thêu và Hoàn thiện

Chúng tôi là ai

Fashion Garments (FGL) được thành lập năm 1994 với 100% vốn đầu tư nước ngoài. FGL là doanh nghiệp tiên phong về các sáng kiến phát triển bền vững trong ngành sản xuất hàng may mặc tại Việt Nam. Từ một nhà máy sản xuất lúc khởi đầu, hiện nay chúng tôi sở hữu 8 nhà máy hiện đại bậc nhất trải rộng khắp Việt Nam với hơn 10.000 nhân viên, năng suất hàng năm đạt hơn 250 triệu sản phẩm.

Tầm nhìn

Trở thành nhà sản xuất ngành may mặc sáng tạo nhất, bền vững nhất và có trách nhiệm với xã hội nhất tại Việt Nam thông qua cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi đối với dịch vụ khách hàng, sự xuất sắc trong sản xuất và sự tham gia của toàn thể nhân viên.

Chúng tôi làm gì

◆ Sản xuất hàng may mặc
◆ Cung ứng và Phát triển
◆ Giặt và sấy khô
◆ In thêu và Hoàn thiện

Năng lực của chúng tôi

Thống kê của FGL về phân phối hàng may mặc tối ưu.

1
nhà máy
sản xuất
1 tr
sản phẩm được sản xuất mỗi tháng tại mỗi nhà máy
1 tr
sản phẩm được sản xuất và được bán ra
1
nhà máy sản xuất
1 tr
sản phẩm được sản xuất mỗi tháng tại mỗi nhà máy
1 tr
sản phẩm được sản xuất và được bán ra
1
nhà máy sản xuất
1 tr
sản phẩm được sản xuất mỗi tháng tại mỗi nhà máy
1 tr
sản phẩm được sản xuất và được bán ra

Chính sách chất lượng

Chúng tôi cam kết đáp ứng vượt mức yêu cầu của Khách hàng và đảm bảo lợi ích của cá nhân, tổ chức liên quan, bằng cách:

  • Không ngừng cải tiến chất lượng và dịch vụ

  • Đổi mới các quy trình

  • Tạo môi trường văn hóa thuận lợi

Chính sách chất lượng

Chúng tôi cam kết đáp ứng vượt mức yêu cầu của Khách hàng và đảm bảo lợi ích của cá nhân, tổ chức liên quan, bằng cách:

  • Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ

  • Nâng cấp quy trình sản xuất

  • Tạo môi trường văn hóa thuận lợi

Chính sách chất lượng

Chúng tôi cam kết đáp ứng vượt mức yêu cầu của Khách hàng và đảm bảo lợi ích của cá nhân, tổ chức liên quan, bằng cách:

◆  Không ngừng cải tiến chất lượng và dịch vụ

◆  Đổi mới các quy trình

◆  Tạo môi trường văn hóa thuận lợi

Giải thưởng và Chứng nhận

AMERICAN EAGLE

Fashion Garments Giải thưởng Chất lượng 2021

FGL rất tự hào khi nhận được giải thưởng danh giá này từ American Eagle Outfitters trong "Hội Nghị Thượng Đỉnh Các Nhà Cung Cấp Toàn Cầu 2021". AEO đã tổ chức hội nghị nhà cung cấp toàn cầu vào ngày 24/03/2021 với sự tham gia của tất cả các nhà cung cấp chính trên tất cả các danh mục sản phẩm và trên toàn cầu. Các giải thưởng đã được trao cho các hạng mục khác nhau là "Giải thưởng Sáng tạo", "Giải thưởng Vận hành Xuất sắc" và "Giải thưởng Chất lượng". FGL tự hào khi nhận được "Giải thưởng Chất lượng" cho lĩnh vực kinh doanh hàng may mặc.

AMERICAN EAGLE:

Fashion Garments Giải thưởng Chất lượng 2021

FGL rất tự hào khi nhận được giải thưởng danh giá này từ American Eagle Outfitters trong "Hội Nghị Thượng Đỉnh Các Nhà Cung Cấp Toàn Cầu 2021". AEO đã tổ chức hội nghị nhà cung cấp toàn cầu vào ngày 24/03/2021 với sự tham gia của tất cả các nhà cung cấp chính trên tất cả các danh mục sản phẩm và trên toàn cầu. Các giải thưởng đã được trao cho các hạng mục khác nhau là "Giải thưởng Sáng tạo", "Giải thưởng Vận hành Xuất sắc" và "Giải thưởng Chất lượng". FGL tự hào khi nhận được "Giải thưởng Chất lượng" cho lĩnh vực kinh doanh hàng may mặc.

Sứ mệnh

01

Trọng tâm hoạt động của FGL luôn hướng đến phúc lợi xã hội, sự gắn kết và sự trao quyền cho nhân viên.

Chúng tôi nhận thức rằng con người chính là nền tảng cốt lõi của doanh nghiệp. Điều này thúc đẩy chúng tôi thực hiện nhiều vai trò như khách hàng, đối tác hay nhà cung cấp. Chúng tôi cam kết trang bị cho nhân viên tất cả các công cụ cần thiết để giúp họ đạt được hiệu quả công việc cao nhất. Đó cũng chính là thành công của chúng tôi.

02

Việc hợp tác kinh doanh, nâng cao trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững giúp chúng tôi đạt được sự tin cậy, sự ổn định và tăng lợi thế cạnh tranh cho cả doanh nghiệp lẫn đối tác.

Phát triển bền vững và nâng cao trách nhiệm xã hội là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi – được thực hiện đồng nhất thông qua mọi hoạt động kinh doanh của FGL. Chúng tôi cam kết sự phát triển của doanh nghiệp không gây tác hại đến môi trường, xã hội và nền kinh tế.

03

Các giải pháp tối ưu, sự linh hoạt và hiệu quả công việc là kết quả của phương pháp làm việc dựa trên tinh thần cộng tác và hội nhập.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tối ưu với chất lượng và giá cả phù hợp thông qua mô hình quan hệ khách hàng đối tác đặc biệt, cùng với sự cam kết cộng tác lâu dài. Là một thành viên của Tập đoàn Hirdaramani, chúng tôi thấm nhuần và kế thừa việc xây dựng mối quan hệ thành công và lâu dài với khách hàng.

04

Chú trọng cải tiến liên tục để cung cấp các sản phẩm tiên tiến và các giải pháp quy trình xuyên suốt chuỗi cung ứng của chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng việc cam kết không ngừng cải tiến chính là yếu tố nâng cao khả năng cạnh tranh về giá, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Cụ thể, chúng tôi quản lý 100% tại Việt Nam, xây dựng các quy trình được liên kết chặt chẽ và đồng bộ. Điều này giúp chúng tôi nhanh chóng thích nghi, đổi mới và luôn đi đầu trước sự thay đổi liên tục của thị trường cũng như của ngành công nghiệp dệt may.

Sứ mệnh

01

Trọng tâm hoạt động của FGL luôn hướng đến phúc lợi xã hội, sự gắn kết và sự trao quyền cho nhân viên.

Chúng tôi nhận thức rằng con người chính là nền tảng cốt lõi của doanh nghiệp. Điều này thúc đẩy chúng tôi thực hiện nhiều vai trò như khách hàng, đối tác hay nhà cung cấp. Chúng tôi cam kết trang bị cho nhân viên tất cả các công cụ cần thiết để giúp họ đạt được hiệu quả công việc cao nhất. Đó cũng chính là thành công của chúng tôi.

02

Việc hợp tác kinh doanh, nâng cao trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững giúp chúng tôi đạt được sự tin cậy, sự ổn định và tăng lợi thế cạnh tranh cho cả doanh nghiệp lẫn đối tác.

Phát triển bền vững và nâng cao trách nhiệm xã hội là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi – được thực hiện đồng nhất thông qua mọi hoạt động kinh doanh của FGL. Chúng tôi cam kết sự phát triển của doanh nghiệp không gây tác hại đến môi trường, xã hội và nền kinh tế.

03

Các giải pháp tối ưu, sự linh hoạt và hiệu quả công việc là kết quả của phương pháp làm việc dựa trên tinh thần cộng tác và hội nhập.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tối ưu với chất lượng và giá cả phù hợp thông qua mô hình quan hệ khách hàng đối tác đặc biệt, cùng với sự cam kết cộng tác lâu dài. Là một thành viên của Tập đoàn Hirdaramani, chúng tôi thấm nhuần và kế thừa việc xây dựng mối quan hệ thành công và lâu dài với khách hàng.

04

Chú trọng cải tiến liên tục để cung cấp các sản phẩm tiên tiến và các giải pháp quy trình xuyên suốt chuỗi cung ứng của chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng việc cam kết không ngừng cải tiến chính là yếu tố nâng cao khả năng cạnh tranh về giá, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Cụ thể, chúng tôi quản lý 100% tại Việt Nam, xây dựng các quy trình được liên kết chặt chẽ và đồng bộ. Điều này giúp chúng tôi nhanh chóng thích nghi, đổi mới và luôn đi đầu trước sự thay đổi liên tục của thị trường cũng như của ngành công nghiệp Dệt may.

Giá trị cốt lõi

Tại FGL, chúng tôi hãnh diện về việc kinh doanh minh bạch, khiêm tốn, cởi mở, cam kết thực hiện, luôn hướng tới giải pháp và hợp tác với vai trò vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp và là doanh nghiệp sản xuất. Thông qua các giá trị này, chúng tôi tập trung vào:

previous arrow
Khát vọng
Khát vọng

Chúng tôi không bao giờ ngừng phấn đấu. Kim chỉ nam của chúng tôi là luôn luôn đột phá và đổi mới để dẫn đầu. Hơn thế nữa, chúng tôi luôn nắm bắt cơ hội, luôn có tầm nhìn đổi mới để tạo ra giải pháp mới và biến nó thành hiện thực.

Hợp tác
Hợp tác

Hợp tác là chìa khoá thành công của chúng tôi. Doanh nghiệp của chúng tôi được xây dựng dựa trên truyền thống tôn trọng mọi mối quan hệ, hợp tác và đảm bảo mang lại lợi ích cho mọi bên. Không phải là người thân, nhưng chúng tôi luôn đối xử với nhà cung cấp, nhân viên, và khách hàng của mình như thể họ là một thành viên trong gia đình. Và cùng nhau, chúng tôi tin là thành công sẽ trong tầm tay.

Tiên phong
Tiên phong

Luôn nhạy bén đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu, cùng với sự vận hành tối ưu là những đặc điểm giúp FGL luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong mắt khách hàng của chúng tôi. Chúng ta sống trong một thế giới vận động không ngừng. Khi phát sinh vấn đề, chúng tôi luôn tiếp thu và giải quyết ngay lập tức. Chúng tôi hoạt động dựa trên sự vận hành liên tục và luôn tiến về phía trước.

Hoàn thiện
Hoàn thiện

Chúng tôi luôn đặt sự chính trực lên hàng đầu, bởi đây chính là cách doanh nghiệp chúng tôi bắt đầu và sẽ luôn là điều chúng tôi dựa vào để phát triển. Thế giới ngày càng gắt gao hơn trong việc minh bạch và phát triển bền vững, vì thế chúng tôi luôn đặt việc tuân thủ bình đẳng minh bạch lên hàng đầu.

Kiên trì
Kiên trì

Sự bền bỉ là một trong những đặc điểm chúng tôi luôn tự hào. Tại FGL, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng và liền mạch.

next arrow

Giá trị cốt lõi

Tại FGL, chúng tôi hãnh diện về việc kinh doanh minh bạch, khiêm tốn, cởi mở, cam kết thực hiện, luôn hướng tới giải pháp và hợp tác với vai trò vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp và là doanh nghiệp sản xuất. Thông qua các giá trị này, chúng tôi tập trung vào:

Khát vọng

Chúng tôi không bao giờ ngừng phấn đấu. Kim chỉ nam của chúng tôi là luôn luôn đột phá và đổi mới để dẫn đầu. Hơn thế nữa, chúng tôi luôn nắm bắt cơ hội, luôn có tầm nhìn đổi mới để tạo ra giải pháp mới và biến nó thành hiện thực.

Hợp tác

Hợp tác là chìa khoá thành công của chúng tôi. Doanh nghiệp của chúng tôi được xây dựng dựa trên truyền thống tôn trọng mọi mối quan hệ, hợp tác và đảm bảo mang lại lợi ích cho mọi bên. Không phải là người thân, nhưng chúng tôi luôn đối xử với nhà cung cấp, nhân viên, và khách hàng của mình như thể họ là một thành viên trong gia đình. Và cùng nhau, chúng tôi tin là thành công sẽ trong tầm tay.

core-value-desktop-02
core-value-desktop-03

Tiên phong

Luôn nhạy bén đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu, cùng với sự vận hành tối ưu là những đặc điểm giúp FGL luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong mắt khách hàng của chúng tôi. Chúng ta sống trong một thế giới vận động không ngừng. Khi phát sinh vấn đề, chúng tôi luôn tiếp thu và giải quyết ngay lập tức. Chúng tôi hoạt động dựa trên sự vận hành liên tục và luôn tiến về phía trước.

Hoàn thiện

Chúng tôi luôn đặt sự chính trực lên hàng đầu, bởi đây chính là cách doanh nghiệp chúng tôi bắt đầu và sẽ luôn là điều chúng tôi dựa vào để phát triển. Thế giới ngày càng gắt gao hơn trong việc minh bạch và phát triển bền vững, vì thế chúng tôi luôn đặt việc tuân thủ bình đẳng minh bạch lên hàng đầu.

core-value-desktop-04
core-value-desktop-05

Kiên trì

Sự bền bỉ là một trong những đặc điểm chúng tôi luôn tự hào. Tại FGL, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng và liền mạch.

Giá trị cốt lõi

Tại FGL, chúng tôi hãnh diện về việc kinh doanh minh bạch, khiêm tốn, cởi mở, cam kết thực hiện, luôn hướng tới giải pháp và hợp tác với vai trò vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp và là doanh nghiệp sản xuất. Thông qua các giá trị này, chúng tôi tập trung vào:

Khát vọng

Chúng tôi không bao giờ ngừng phấn đấu. Kim chỉ nam của chúng tôi là luôn luôn đột phá và đổi mới để dẫn đầu. Hơn thế nữa, chúng tôi luôn nắm bắt cơ hội, luôn có tầm nhìn đổi mới để tạo ra giải pháp mới và biến nó thành hiện thực.

Hợp tác

Hợp tác là chìa khoá thành công của chúng tôi. Doanh nghiệp của chúng tôi được xây dựng dựa trên truyền thống tôn trọng mọi mối quan hệ, hợp tác và đảm bảo mang lại lợi ích cho mọi bên. Không phải là người thân, nhưng chúng tôi luôn đối xử với nhà cung cấp, nhân viên, và khách hàng của mình như thể họ là một thành viên trong gia đình. Và cùng nhau, chúng tôi tin là thành công sẽ trong tầm tay.

Tiên phong

Luôn nhạy bén đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu, cùng với sự vận hành tối ưu là những đặc điểm giúp FGL luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong mắt khách hàng của chúng tôi. Chúng ta sống trong một thế giới vận động không ngừng. Khi phát sinh vấn đề, chúng tôi luôn tiếp thu và giải quyết ngay lập tức. Chúng tôi hoạt động dựa trên sự vận hành liên tục và luôn tiến về phía trước.

Hoàn thiện

Chúng tôi luôn đặt sự chính trực lên hàng đầu, bởi đây chính là cách doanh nghiệp chúng tôi bắt đầu và sẽ luôn là điều chúng tôi dựa vào để phát triển. Thế giới ngày càng gắt gao hơn trong việc minh bạch và phát triển bền vững, vì thế chúng tôi luôn đặt việc tuân thủ bình đẳng minh bạch lên hàng đầu.

Kiên trì

Sự bền bỉ là một trong những đặc điểm chúng tôi luôn tự hào. Tại FGL, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng và liền mạch.

Scroll to Top